Nasze biuro wykonuje również korekty tekstów!

Biuro Tłumaczeń Online - Blanka wykonuje korekty wszelkich tekstów przetłumaczonych samodzielnie przez Klientów lub przez innych tłumaczy.

Abyśmy mogli dokonać korekty, Klient powinien przesłać nam oryginalny tekst w języku źródłowym oraz jego tłumaczenie. Najpierw dokonywane jest porównanie obu tekstów pod kątem treści i sprawdzenie, czy żadne fragmenty nie zostały pominięte lub błędnie zinterpretowane. Następnie, dokonujemy korekty tekstu tłumaczenia pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych oraz stylistycznych.

W zależności od wyboru Klienta możemy dokonać korekty z opcją śledzenia zmian, tak, aby Klient mógł zapoznać się z wprowadzonymi poprawkami, lub przesłać tekst w formie gotowej do wydruku.

Koszt wykonania korekty jest o połowę mniejszy niż koszt wykonania tłumaczenia od podstaw, dlatego wiele osób znających język na co najmniej średniozaawansowanym poziomie decyduje się na skorzystanie z tej usługi.

polski-angielski
polski-francuski
polski-niemiecki
polski-rosyjski
polski-hiszpański
polski-włoski
polski-ukraiński
angielski-polski
angielski-francuski
angielski-niemiecki
angielski-rosyjski
angielski-hiszpański
angielski-włoski
angielski-ukraiński
francuski-polski
francuski-angielski
francuski-niemiecki
francuski-rosyjski
francuski-hiszpański
francuski-włoski
francuski-ukraiński
niemiecki-polski
niemiecki-angielski
niemiecki-francuski
niemiecki-rosyjski
niemiecki-hiszpański
niemiecki-włoski
niemiecki-ukraiński
rosyjski-polski
rosyjski-angielski
rosyjski-francuski
rosyjski-niemiecki
rosyjski-hiszpański
rosyjski-włoski
rosyjski-ukraiński
hiszpański-polski
hiszpański-angielski
hiszpański-francuski
hiszpański-niemiecki
hiszpański-rosyjski
hiszpański-włoski
hiszpański-ukraiński
włoski-polski
włoski-angielski
włoski-francuski
włoski-niemiecki
włoski-rosyjski
włoski-hiszpański
włoski-ukraiński
ukraiński-polski
ukraiński-angielski
ukraiński-francuski
ukraiński-niemiecki
ukraiński-rosyjski
ukraiński-hiszpański
ukraiński-włoski

Tłumaczenia pisemne wykonujemy w następujących językach: