Masz pytania?

Nasz konsultant chętnie udzieli na nie odpowiedzi!

Wykonujemy tłumaczenia ustne:

konsekutywne

Tłumaczenie ustne, podczas którego tłumacz tłumaczy wypowiedź mówcy fragment po fragmencie, dostosowu­jąc się do tempa nadanego przez mówcę. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego najczę­ściej stosowany jest podczas międzynarodowych spotkań politycznych, handlowych i dyplomatycznych. Stosuje się go również podczas przemówień i prezentacji z udziałem wielu osób.

symultaniczne

Tłumaczenie przebiegające równolegle, w trakcie wy­powiedzi mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia jest najczęściej stosowany podczas między­narodowych konferencji i spotkań z udziałem wielu uczestników. Wymaga zasto­sowania specjalnego sprzętu do transmisji przekładu. Standardowo w jednej parze językowej pracuje dwóch uzupełniających się tłuma­czy.

szeptane

Forma tłumaczenia symul­tanicznego wykonywana bez użycia sprzętu. W tłumacze­niu szeptanym tłumacz, znajdujący się obok małej grupy słuchaczy, ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź mówcy. Tłuma­czenie to jest często stoso­wane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób nie mówi w języku, który obowiązuje podczas spot­kania.

Tłumaczenia ustne wykonujemy w następujących parach językowych:


polski-angielski
angielski-polski

polski-hiszpański
hiszpański-polski

polski-francuski
francuski-polski

polski-rosyjski
rosyjski-polski

polski-niemiecki
niemiecki-polski

polski-włoski
włoski-polski

polski-ukraiński
ukraiński-polski