Pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, napisz do nas!

1 - Czy wymagana jest wpłata zaliczki za usługę?

Wpłata zaliczki na poczet zlecenia jest wymagana wyłącznie w przypadku zleceń na kwotę powyżej 500 złotych, gdy Klient korzysta z usług Biura Tłumaczeń Online - Blanka po raz pierwszy.

2 - Czy na tłumaczenie udzielana jest gwarancja?

Wszystkie tłumaczenia wykonywane są z największą starannością i troską o ich wysoką jakość. W przypadku uzasadnionego niezadowolenia Klienta z wykonanej usługi, Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zobowiązuje się do dokonania bezpłatnych poprawek.

3 - Czy w przypadku stałej współpracy Klient otrzymuje zniżki na tłumaczenia?

Oczywiście, Biuro Tłumaczeń Online - Blanka oferuje swoim stałym Klientom atrakcyjne zniżki na każde zlecane tłumaczenie, ustalane indywidualnie.

4 - Co to jest tłumaczenie przysięgłe i dla jakich dokumentów jest ono wymagane?

Tłumaczenie przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia uwierzytelnionego. Tłumacze przysięgli są osobami zaufania publicznego, uprawnionymi i specjalizującymi się w wykonywaniu tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, procesowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów oraz innych dokumentów urzędowych i oficjalnych. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zostaje przez tłumacza podpisane i poświadczone jego pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia.

5 - Jaki jest czas oczekiwania na tłumaczenie?

Czas oczekiwania na tłumaczenie jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta, jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenie nawet w ciągu godziny.

6 - Czy dokument zachowa oryginalną formę?

Zawsze staramy się, aby format tłumaczenia był taki sam jak format dokumentu oryginalnego. Zachęcamy Klientów, aby w miarę możliwości przesyłali dokumenty w formacie edytowalnym, dzięki czemu jesteśmy w stanie go odwzorować w 100%.

7 - Co to jest strona rozliczeniowa?

Strona rozliczeniowa to ilość znaków ze spacjami na podstawie której określana jest cena za tłumaczenie.W przypadku tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych, strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, wielkość strony rozliczeniowej została określona w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, Dz. U. Nr 107, poz. 2792 z 27 czerwca 2006 r.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2004 (Dz.U. Nr 15 z 2005 r., poz. 131). Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (czyli tekstu przetłumaczonego).

8 - Czy możliwa jest wycena dokumentu w formacie nieedytowalnym?

Dzięki specjalnym programom komputerowym, Biuro Tłumaczeń Online - Blanka jest w stanie wycenić również dokumenty w formacie nieedytowalnym, np. w formacie .pdf.

9 - Kiedy należy dokonać płatności za tłumaczenie?

Płatności za tłumaczenie należy dokonać po jego otrzymaniu. W przypadku dużych zleceń wymagana jest zaliczka, którą należy wpłacić przed rozpoczęciem wykonywania tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń Online - Blanka. 

10 - Czy możliwa jest wysyłka tłumaczenia pocztą?

Oczywiście, Biuro Tłumaczeń Online - Blanka na życzenie Klienta może wysłać wydruk gotowego tłumaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.