Wykonujemy tłumaczenia pisemne specjalistyczne:

- Instrukcje obsługi
- Dokumentacja techniczna
- Dokumentacja medyczna
- Artykuły naukowe
- Sprawozdania
- Umowy handlowe
- Inne

Tłumaczenie specjalistyczne jest to tłumaczenie tekstów o zaawansowanym stopniu trudności, wymagających od tłumacza znajomości terminologii z danej dziedziny, np. finansów, prawa, ekonomii, mechaniki, technologii, budownictwa, IT, medycyny, itd.

Współpracujący z nami tłumacze to doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin, którzy znają terminologię i specjalistyczne zwroty wymagane do przetłumaczenia tekstu branżowego. Jeżeli powierzą nam Państwo kilka zleceń o tej samej tematyce, zostaną one przekazane jednemu tłumaczowi, aby osiągnąć jak największą spójność terminologiczną.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.

W przypadku tekstów w formacie edytowalnym, w których możliwe jest dokładne sprawdzenie ilości znaków, do rozliczenia brana jest pod uwagę objętość tekstu przed tłumaczeniem.

W przypadku tekstów drukowanych, skanów oraz plików w formacie nieedytowalnym, do zliczania znaków wykorzystujemy specjalne programy, które umożliwiają konwersję takich plików do postaci edytowalnej. Gdy taka konwersja nie jest możliwa z przyczyn technicznych (duża ilość obrazków, tabeli, wykresów, które program nie zawsze jest w stanie rozpoznać), rozliczenie kosztów tłumaczenia odbywa się na podstawie objętości tekstu gotowego tłumaczenia.