Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe:

- CV i listy motywacyjne
- Teksty stron internetowych
- Korespondencja
- Teksty ogólne
- Streszczenia
- Ulotki
- Oferty handlowe
- Inne

Tłumaczenia zwykłe obejmują wszelkiego rodzaju dokumenty, których przekład nie wymaga zaangażowania specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny. Są to zazwyczaj teksty wykorzystywane do własnych potrzeb, napisane językiem zrozumiałym dla większości odbiorców nie mających na co dzień styczności z danym tematem.

Najbardziej typowe tłumaczenia zwykłe to streszczenia prac dyplomowych, referaty, prezentacje, CV, listy motywacyjne, projekty umów.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.

W przypadku tekstów w formacie edytowalnym, w których możliwe jest dokładne sprawdzenie ilości znaków, do rozliczenia brana jest pod uwagę objętość tekstu przed tłumaczeniem.

W przypadku tekstów drukowanych, skanów oraz plików w formacie nieedytowalnym, do zliczania znaków wykorzystujemy specjalne programy, które umożliwiają konwersję takich plików do postaci edytowalnej. Gdy taka konwersja nie jest możliwa z przyczyn technicznych (duża ilość obrazków, tabeli, wykresów, które program nie zawsze jest w stanie rozpoznać), rozliczenie kosztów tłumaczenia odbywa się na podstawie objętości tekstu gotowego tłumaczenia.